De laatste 20 jaar daalde het aantal pensioenfondsen in Nederland sterk: van 1122 fondsen in 1992 naar 361 fondsen eind derde kwartaal 2014. Naar verwachting van DNB daalt het aantal fondsen op korte termijn tot onder de 300.

Kenmerken van het Algemeen Pensioenfonds
1. Meerdere pensioenregelingen tegelijk goed uitvoeren met behulp van collectiviteitkringen en ringfencing.
2. Zit niet vast aan een sector.
3. Vergunning nodig van DNB
4. Iedereen die aan de vergunning voldoet, kan een APF oprichten.
5. Een APF heeft één bestuur, ook bij uitvoering van meerdere regelingen.
6. Iedere collectiviteitkring heeft zijn eigen belanghebbenden- of verantwoordingsorgaan.
7. Kan leiden tot minder pensioen kosten, een betere dienstverlening en minder bestuurlijke lasten.


Eisen vergunning

DNB verleent de vergunning als de aankomende APF voldoet aan de eisen voor:
• de inrichting van het bestuur• de uitbesteding van taken • het interne toezicht en het belanghebbendenorgaan
• de geschiktheid van de bestuurders en de interne toezichthouders• de statuten• de bedrijfsvoering
• werkkapitaal

Pensioenregelingen die een APF kan uitvoeren
• nieuwe pensioenregelingen
• bestaande pensioenregelingen die worden uitgevoerd door pensioenfondsen
(uitgezonderd verplicht gestelde bedrijfstak-pensioenfondsen)
• bestaande pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeraars